Fältvisning i Önnestad onsdagen den 27 maj 2015 kl 9.30-12

Start med fika i fält.

 

Visning av försöket

Redovisning av skördesiffror

Nematoder i grönsaksväxtföljder

Hur klarar vi ogräset i ekogrönsaker?

 

Hitta till försöket: Infart från Byagatan 20 i Önnestad, vid kyrkan.

 

Se även bifogad inbjudan (pdf) (207 kb)