Fältvisning i Önnestad måndagen den 30 juni 2014 kl 9.30-12

Start med fika i fält.

Teman för förmiddagen:
Maskiner för mekanisk ogräsbekämpning nära raden.
Högre skörd av ekopotatis än konventionell – hur?
Rotgallnematoder – strategier i grönsaksväxtföljder.

Anmäl dig gärna till senast den 27/6 till per.modig@hush.se
eller till växeln, 044 /22 99 00.
Hitta till försöket: Infart från Byagatan 20 i Önnestad, vid kyrkan.

Se även bifogad inbjudan (578 kb, pdf)