Ekonomisk uppföljning 2017-2012

TB2 redovisas för de fem växtföljderna (A-E) i Bollerup och Önnestad.
TB2 (täckningsbidrag 2) är det som återstår när produktionskostnader och arbete är betalda. TB2 ska räcka för att betala markkostnader (arrende eller markränta).

Alla priser (för skördeprodukter, insatsvaror och övriga kostnader) avser 2012.
Spannmål, trindsäd och vallfrö enligt prislistor.
Konv betor enl avräkningspriser, ekobetor 1,5 x konv pris (och det räcker inte för att betala handrensningen som krävts i ekobetorna).
Priser för potatis och rotfrukter avser godkänd vara fritt fältkant. Priser har kompenserats för lagringskostnader.
Pris för vallfoder 1,40 kr/kg ts.

För mer detaljerad info kring priser och insatsvaror för en enskild ruta kan man klicka längst till vänster under flikarna ”ruta för ruta”.

I övriga rörliga kostnader ingår alla körningar, både kostnader för maskiner och arbete. Här ingår även kostnader för handrensning.
Arbetstid för handrensning finns registrerad för Önnestad från och med 2009. Denna tid har minskats procentuellt (till 30%) för att kompensera för kanteffekter och små odlingsrutor. Därmed motsvarar tiderna realistiska tider i praktiken och relationen mellan de olika grödorna och odlingssystemen är autentiska.

 

Arbetsgång vid framtagande av TB2 för växtföljderna:

  1. För år 2012 togs ett bruttoresultat fram för samtliga 60 rutor (30 i Bollerup och 30 i Önnestad). Bruttoresultatet innehåller intäkter för skörden samt kostnader för insatsvaror.
  2. Till bruttoresultat lades "övriga rörliga kostnader" för att få fram TB2 för 2012
  3. Skördenivån 2012 byttes ut mot medelskörden 2007 - 2012 för att få fram TB2 2007 - 2012, dvs över hela växtföljden i 2012 års priser
  4. Medeltal beräknades på led och plats, dvs ett genomsnittligt TB2 för växtföljderna A-E för Bollerup respektive Önnestad.

 

  1. För år 2012 tas ett bruttoresultat fram för samtliga 60 rutor. Bruttoresultatet innehåller intäkter för skörden samt kostnader för insatsvaror.
  2. Till bruttoresultat läggs "övriga rörliga kostnader" för att få fram ett TB1 2012
  3. Skördenivån 2012 byts ut till en medelskörd över 2007 - 2012 för att få fram ett TB1 2007 - 2012, dvs över hela växtföljden i 2012 års priser
  4. Ett medeltal beräknas på led och plats, dvs ett genomsnittligt TB1 för växtföljderna A-E för Bollerup respektive Önnestad beräknas.

Klicka här för att öppna den ekonomiska sammanställningen


Försöksupplägget

Fem sexåriga växtföljder (A-E) där varje gröda odlas varje år ger totalt 30 rutor. Rutstorleken är 24x15 m (Bollerup) eller 12x15 m (Önnestad).


Bollerups växtföljder 2007-2012
A: Konventionell, utan djur. Sockerbetor – Vårkorn – Vitklöverfrö – Höstvete – Havre – Höstvete
B: Konventionell, med kreatur och flytgödsel. Sockerbetor – Havre – Höstvete – Vårkorn – Vall – Vall
C: Ekologisk/biodynamisk, med kreatur. Sockerbetor – Lupin/havre – Rågvete – Grönfoder – Vall – Vall
D: Ekologisk, vall till biogas, gödsling med biogasrötrest. Sockerbetor – Lupin – Höstspeltvete – Havre – Vall – Vall
E: Ekologisk, vall till biogas, gödsling med biogasrötrest. Sockerbetor – Lupin – Höstvete – Vitklöverfrö – Havre – Vall

 

Önnestads växtföljder 2007-2012
A: Konventionell, utan djur. Morötter – Lök – Potatis – Råg – Rödklöverfrö – Rödbetor
B: Konventionell, med kreatur och flytgödsel. Rödbetor – Havre – Potatis – Vårkorn – Vall – Vall
C: Ekologisk, vall till biogas, gödsling med biogasrötrest. Morötter – Vårkorn – Lök – Havre – Vall – Vall
D: Ekologisk, med kreatur och flytgödsel. Rödbetor – Havre/ärt – Potatis – Vårkorn – Vall – Vall
E: Ekologisk. Morötter – Gröngödsling – Lök – Vårkorn – Råg – Rödklöverfrö


Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne