Rapporter

Rapporten ”Miljömedvetna och uthålliga odlingsformer 1987-2005 med fokus på tredje växtföljdsomloppet 2000-2005 blev klar i början av 2008 och ingår i SLU:s rapportserie som Rapport 2008:1. Rapporten finns som pdf-fil och även sökbar i SLU:s Epsilon-databas.

Ur denna har gjorts en populärvetenskaplig sammanfattning av de viktigaste resultaten riktad mot aktiviteter inom landsbygdsprogrammet. Skriften, Jordbruksinformation 17-2008 finns att tillgå på Jordbruksverket eller här på hemsidan som pdf-fil. Jordbruksinformation 17-2008 (pdf)

Vi avser också att sammanfatta resultaten i en internationell referensgranskad tidskrift.

En sammanställning av grönsakodlingen i Önnestad har gjorts: "Frilandsgrönsaksproduktion med fokus på hållbar utveckling - resultat och tankegångar från grönsaksväxtföljderna i Önnestad 2007-2010"

Årsrapporter

Varje år upprättas en årsrapport som beskriver växtodlingssäsongen, temperatur och nederbörd samt intressanta reultat.

Årsrapporterna fr.o.m år 2007 finner du nedan.

Årsrapport 2007

Årsrapport 2008

Årsrapport 2009