Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 10 och 11 december 2008

Ett anförande handlade om "De skånska odlingssystemförsöken bygger ny kunskap". Härvid redovisades resultat från de nya grödorna i växtföljdsomlopp 4 med fokus på grönsaker, bioenergi och klöverfrö samt praktisk demonstration av projektets hemsida och dess databas. Textpresentationen (bilagd PDF fil) finns att läsa i SLU:s konferensmeddelande från Södra Jordbruksförsöksdistriktet nr 61, 2008, sid 24:1-3. Anförandet i Power Point kan studeras i bilagd pdf fil del1 bilagd pdf fil del 2  bilagd pdf del 3