Rapporter

Rapporten ”Miljömedvetna och uthålliga odlingsformer 1987-2005 med fokus på tredje växtföljdsomloppet 2000-2005 blev klar i början av 2008 och ingår i SLU:s rapportserie som Rapport 2008:1.

Ur denna har gjorts en populärvetenskaplig sammanfattning av de viktigaste resultaten riktad mot aktiviteter inom landsbygdsprogrammet. Skriften, Jordbruksinformation 17-2008 finns att tillgå på Jordbruksverket.Miljömedvetna odlingsformer (pdf)

Vi avser också att sammanfatta resultaten i en internationell referensgranskad tidskrift.

Årsrapporter

Varje år upprättas en årsrapport som beskriver växtodlingssäsongen, temperatur och nederbörd samt intressanta reultat.

Årsrapporterna fr.o.m år 2007 finner du nedan.

Årsrapport 2007

Årsrapport 2008

Årsrapport 2009 

Årsrapport 2010