Seminarium

Plånboken och praktiken - Miljön och samvetet                                          

Vilken praktisk nytta har jag av utveckling av odlingssystem?

 

Den 18 juni 2008 hölls ett seminarium om miljömedvetna odlingssystem på Naturbruksgymnasiet i Önnestad. Seminariet var ett samarrangemang mellan Hushållningssällskapet Kristianstad, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien KSLA, Jordbruksverket, Partnerskap Alnarp, SL-stiftelsen, Kristianstads kommun, LRF Kraftsamling Växtodling.

Seminariets presentationer finns att läsa under länkarna nedan.

Ingemar Larsson

Sara Löfvendahl 

Jonas Ivarson

Bo Cristiansson

Program