Seminarium

Miljömedvetna odlingssystem - perspektiv på hållbarhet

Den 22 april 2008 hölls en heldagskonferens om miljömedvetna odlingssystem på KSLA i Stockholm. Konferensen var ett samarrangemang med KSLA, Jordbruksverket, Partnerskap SLU i Alnarp, SL-Stiftelsen och Hushållningssällskapet Kristianstad.

Konferensens presentationer samt artikel ur Skånska Lantbruk finns att läsa under länkarna nedan.

Artikel

Erik Steen Jensen

Ingemar Larsson

Sara Löfvendahl

Göte Bertilsson

Artur Granstedt 

Thorsten Rahbek Pedersen   

Anne-Marie Dock-Gustavsson

Henrik Hallqvist

Inger Källander

Sven Norup 

Program