Bollerup

Avsikten är att på Bollerup kombinera skånska jordbruksgrödor med nya baljväxter (lupin) och vitklöverfröfröodling samt göra en nysatsning på energigrödor som hampa och etanolvete. Växtnäring ska tillföras med rötrest från biogasproduktion baserad på växtmaterial.