Kompetens och samarbete

Projektledaren och hushållningssällskapets försökspatrull har mångårig erfarenhet och erkänd kapacitet att sköta denna typ av krävande systemförsök.

Projektplanerna läggs upp och följs upp i nära samarbete med flera forskare vid SLU, Dave Servin, med gedigen växtodlingsbakgrund, Anita Gunnarsson, aktiv i SBU:s sockerbetsutveckling och doktorand med biogasrötresters effekt som sitt ämne samt Gunnar Svensson och Charlott Gissén, SLU, ALnarp, som arbetar med odlingssystem och kvalitet. I den breda referensgruppen ingår ytterligare specialister på ekologisk odling, som Thorsten Pedersen, SJV, och Krister Andersson, som är ekologisk odlare med egen biogasanläggning samt Anders Rydström, erfaren ekologisk odlare.

När det gäller utveckling av biogasrötningen sker denna i samarbete med Kjell Christensson och hans kollegor vid LTH.

Utvärdering av resultaten kommer att ske i samarbete med forskare på SLU och ekonomirådgivare med specialkunskap inom olika produktionssystem inklusive grön energi.