Relevans

I projektet hanteras de ekologiska och konventionella odlingssystemen med lika stor respekt. Detta möjliggörs tack vare engagerade medverkande i försökens referensgrupp samt fältpersonalens stora engagemang för att varje odlingssystem ska skötas optimalt. I fjärde växtföljdsomloppet ska försökens skötsel spegla det ökade miljömedvetandet i all svensk odling, inte minst i den arbetsintensiva grönsaksodlingen som är högaktuell i Kristianstadregionen samt i satsningen på energigrödor i kombination med växtnäringscirkulation mellan stad och landsbygd.

De fasta resurser som byggts upp inom projektet L4-3410 under 20 år i form av omlagda försöksytor och kompetents hos försökspersonal och projektledning bör definitivt användas för dessa nya odlingssystemförsök med inriktning även på grönsakskulturer och energigrödor. Härmed kan mycket tid och pengar sparas och debatter utan faktabakgrund undvikas.