Den nya energigrödesatsningen

Vi vill i ett konventionellt system testa och demonstrera hur olika energigrödor i kombination med frögrödor kan odlas och samtidigt öppna möjligheter för lantbruket att odla ”grön energi”.

I tre ekologiska odlingssystem med olika energigrödor, främst för biogasproduktion, gäller frågeställningen hur dessa kan kombineras med olika jordbruksgrödor och grönsakskulturer, med återfö-ring av växtnäringen via rötresterna/biogödseln och därigenom få en långsiktigt hållbar näringscirkulation på ekologiska växtodlingsgårdar utan djurhållning.

Frågan är slutligen om dessa odlingssystem med bioenergigrödor och växtnäringscirkulation håller i en biologisk, miljömässig och ekonomisk utvärdering? Svaren på dessa frågor är viktiga fakta vid en ev. bredare implementering av energigrödor i svenskt lantbruk. Vilka möjligheter har svenskt lantbruk att spela en roll i vår framtida bioenergiförsörjning?