Den utökade vallfrösatsningen

Arealen med ekologiskt vallfrö ökar snabbt och det finns båda en stor hemmamarknad och lovande exportmöjligheter. Eftersom den ekologiska sockerbetodlingens framtid är osäker, är det viktigt att utveckla vallfröodlingen för att få lantbrukare på slättbygden i södra Sverige att ställa om till ekologisk odling.

Vi kommer i fjärde växtföljdsomloppet att satsa på fröodling av vitklöver, rödklöver (4n, sen sort) och eventuellt engelskt rajgräs. Därmed kan vi skapa intresse för och utveckla odlingen av tre av de mest intressanta vallfrögrödorna i södra Sverige.