Den nya grönsakssatsningen

En ökad ekologisk grönsaksproduktion är viktig för att uppnå de svenska miljömålen - inte minst målen om "Giftfri miljö" eftersom konventionella grönsaker sprutas förhållandevis intensivt med pesticider. Två grönsaksdominerade odlingssystem kommer att införas. I det ena systemet baseras växtnäringsförsörjningen på gröngödslingsvallar och rötrester från en biogasanläggning. I det andra systemet baseras växtnäringsförsörjningen på inköp av specialgödselmedel och förfruktseffekt av rödklöver till frö. 

Vi får möjlighet för att jämföra de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av de två strategierna och även jämföra med resultaten från en konventionell grönsaksväxtföljd. Vi kommer i första hand att odla morötter och lök och kan härmed bidra till att optimera odlingstekniken.