Arbetsutskott

För verkställande av beslutat åtgärdsprogram finns ett arbetsutskott (AU) vars ledamöter för närvarande är:

  • Fajersson Sven, HS Kristianstad, VD, ordförande
  • Svensson Gunnar, SLU Alnarp, Ag Dr
  • Gissén Charlott, SLU Alnarp, Odlingssystem och kvalitet 
  • Larsson Ingemar, HS Kristianstad, Projektledare, sekreterare
  • Servin Dave, SLU Alnarp, Repr för Partnerskap Alnarp
  • Tuesson Göran, HS Kristianstad, Försökstekniker
  • Pedersen Thorsten, Jordbruksverket Alnarp, Regionkonsulent ekologiskt lantbruk
  • Andersson Krister, Ekologisk Lantbrukare