Referensgruppen

Ytterst ansvarig för projektets genomförande är en Referensgrupp. Referensgruppens sammansättning 2007 är följande:

Ordförande

 • Fajersson Sven, HS Kristianstad, VD

Projektledare

 • Larsson Ingemar, HS Kristianstad, Miljö-Teknik

Ledamöter   

 • Andersson Krister, Ekologisk Lantbrukare
 • Berg Gunilla, Jordbruksverket Alnarp, Växtskyddscentralen
 • Gissén Charlott, SLU Alnarp, Odlingssystem och kvalitet
 • Gunnarsson Anita, SBU och SLU Alnarp, Projektledare och doktorand
 • Ivarson Jonas, HS Kristianstad, EKO-rådgivare
 • Ljungars Arne, HS Kristianstad, Försöksledare
 • Olsson Robert, Sockernäringens Betodlings Utveckling (SBU), Repr för sockerbetsodling
 • Olsson Göran, Odling i Balans, Lantbrukare
 • Olsson Sven, Odling i Balans, fd Lantbrukare
 • Pedersen Thorsten, Jordbruksverket Alnarp, Regionkonsulent ekologiskt lantbruk
 • Rydström Anders, Ekologisk Lantbrukare
 • Servin Dave, SLU Alnarp, Repr för Partnerskap Alnarp
 • Svensson Gunnar, SLU Alnarp, Ag.Dr
 • Tuesson Göran, HS Kristianstad, Försökstekniker
 • Törner Lars, Odling i Balans, Verksamhetsledare
 • Wikström Lennart, Repr. för SL-stiftelsen