Successiv utveckling av hållbara odlingssystem i långliggande försök L4-3410

Försöket startade 1987 och är nu inne på femte växtföljdsomloppet (2013-2018) med fokus på grönsaker, vallfrö, energi, biogasproduktion, gödsling med rötrester, nematoder och produktkvalitet.
Fem sex-åriga växtföljder (två konventionella och tre ekologiska) där varje gröda odlas varje år betyder ett försök med 30 rutor - varje ruta mäter 12*15 meter.
Försöket finns på naturbruksgymnasiet i Önnestad.
Projektledning och försöksutförande sker i Hushållningssällskapets regi.

Aktuellt

Åtgärdskort 2015

Om du vill veta mer om sorter och åtgärder som görs i försöket i Önnestad – pdf.

Infoblad om Önnestadsförsöket 2015

Bra att som kort info eller att ha i handen om du vill göra ett besök i försöket – se pdf.

Fältvisning i Önnestad

Fältvisning i Önnestad onsdagen den 27 maj 2015 kl 9.30-12

Åtgärdskort 2014

Åtgärdskort 2014

Lägesrapport för 2013

Lägesrapport för 2013

Infoblad om Önnestadsförsöket 2014

Bra att som kort info eller att ha i handen om du vill göra ett besök i försöket – se pdf.

Fältvisning i Önnestad måndagen den 30 juni 2014 kl 9.30-12

Teman för förmiddagen: Maskiner för mekanisk ogräsbekämpning nära raden. Högre skörd av ekopotatis än konventionell – hur? Rotgallnematoder – strategier i grönsaksväxtföljder.

Ekonomisk uppföljning 2013

Ekonomisk uppföljning för fjärde växtföljdsomloppet 2007-2012

Rapporter

Rapporten ”Miljömedvetna och uthålliga odlingsformer 1987-2005 med fokus på tredje växtföljdsomloppet 2000-2005 blev klar i början av 2008 och ingår i SLU:s rapportserie som Rapport 2008:1. Ur denna har gjorts en populärvetenskaplig sammanfattning av de viktigaste resultaten riktad mot aktiviteter inom landsbygdsprogrammet. Skriften, Jordbruksinformation 17-2008 finns att tillgå på Jordbruksverket. Vi avser också att sammanfatta resultaten i en internationell referensgranskad tidskrift.

2010 års resultat

Vid resultatgenomgång 2011-03-04 i Önnestad presenterades intressanta skörderesultat från 2010. Enskilda skörderesultat, gödsling, växtskyddsinsatser 1987-2010, finns tillgängliga i databasen för egna studier.

Årets verksamhet

2010 års verksamhetsberättelsen kan studeras under lägesrapporer

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att bidra till en utveckling av de ingående systemen i en riktning mot ökad hållbarhet. Målsättningen är att förbättra samtliga system i rikting mot bästa systemet i föregående omlopp, dvs omlopp 4.

Åtgärdsprogram

Åtgärderna anpassas så att de följer den biologiska, tekniska och ekonomiska utvecklingen av verklighetens odlingssystem.

Bakgrundsinformation

Ta del av bakgrundsinformationen, försöksupplägget och beskrivningen av de olika växtföljderna genom att klicka dig runt på webbplatsen. Använd menyn till vänster.

Databasen

Genom databasen kan du direkt ta den av försöksresultaten. Välj själv vilka grödor, växtodlingsår och parametrar som du vill jämföra och skapa dina egna rapporter. Klicka här för att komma till databasen